Image hosting by TinyPic
بازدیدکنندگان : 229389


یادش بخیر
دوشنبه 26 دی‌ماه سال 1390
خدایا

همین امشب از حال من باخبر باش 

 .. 

   ... 

      .... 

          ...... 

                ....... 

                       .......... 

                                  ............ 

                                              ............. 

                                                           نجاتم بدهطراح:ذهن زیبا

عناوین آخرین یادداشت ها

لینک دوستان